Een bibliotheek voor iedereen!

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Als jij vindt dat jouw gemeente moet blijven investeren in de bib, onderteken dan het bibliotheekcharter op www. bibvooriedereen.be

Advertenties